69 minut z 86 dni
69 Minutes of 86 Days
Mogę przyjść do ciebie w snach
I Can Come to You in Your dreams
Odzyskać głos
Speak Up
Jutro albo pojutrze
Minding the Gap
Obscuro Barocco
Obscuro Barocco
Moja matka
Solving My Mother
Alicia
Alicia
Rodzina
The Family
Ostatnie dni lata
Before Summer Ends
Kobieta w niewoli
A Woman Captured
Bez wytchnienia
Unrest
Obcy w sieci
The Stranger
Przerwane dzieciństwo
Primas
Kraina wolności
Land of the Free
Pani Fang
Mrs. Fang
Trzecia opcja
The Third Option