Pokaz dla Szkół: Granice wolności słowa w Internecie


środa, 16 maja, godz. 12:30 | Iluzjon |

Szkoły ponadpodstawowe, młodzież od 15 lat

Lekcja z edukatorem Fundacji Panoptykon: Granice wolności słowa w Internecie

Po filmie „Czyściciele internetu” reż. Hans Block, Moritz Riesewieck

Spotkanie w języku polskim

 

Wednesday 16th of May | 12:30 p.m. | Iluzjon | High schools, teenagers 15 years old and up

Lesson with an educator from the Panoptykon Foundation: Limits of freedom of speech on the Internet

After the screening of “The Cleaners” by Hans Block and Moritz Riesewieck

In Polish only

 

”Czyściciele internetu” to film, który stawia ważne pytania o granice wolności słowa w internecie. Zmusza też do refleksji, kto powinien stać na straży tych granic. Moderatorzy zatrudnieni przez internetowe korporacje? Państwowa policja? A może nikt, bo wolność słowa jest najważniejsza? W ramach spotkania połączonego z seansem filmowym, uczniowie spróbują zmierzyć się z tymi pytaniami. Wspólnie zdefiniujemy sytuacje, w których wolność słowa nie powinna być ograniczana ze względu na interes społeczny oraz wartości, których ochrona może wymagać jej ograniczenia.

 

Rozmowę poprowadzi:

Karolina Szczepaniak − menadżerka projektów IT, prawniczka oraz trenerka w obszarze edukacji medialnej. Zawodowo związana z Centrum Cyfrowym. Współpracuje również z Fundacją Panoptykon oraz ze School of Ideas (kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS). Jej zainteresowania naukowe obejmują technologię blockchain, otwarte zasoby edukacyjne, prawo autorskie.