Warsztat ekologiczny z edukatorem z WWF: Przyroda to ja


niedziela, 20 maja, godz. 11:00 | Iluzjon |

Dzieci od 8 lat i rodzice, opiekunowie

Warsztat ekologiczny z edukatorem z WWF: Przyroda to ja

Po filmach z bloku OKI DOKI „Rozmawiam z naturą”

Filmy i warsztat w języku polskim

 

Sunday 20th of May | 11.00 a.m. | Iluzjon | Children 8 years old and up, parents and guardians

Eco workshop with an educator from WWF: Nature is me

after the “I talk with nature” film block

Films and workshop in Polish only

 

W trakcie warsztatu z WWF dzieci przyjrzą się zagrożonym gatunkom i zastanowią się na czym polega równowaga w przyrodzie. Będą także rozmawiać o tym, jaką rolę pełni w niej człowiek i jak można wspierać dziką naturę.

 

Warsztat poprowadzi:

Irka Jazukiewicz – opiekunka programu edukacji ekologicznej WWF „Przyjaciele Pandy” dla klas I-III, edukatorka i entuzjastka „dzikiej edukacji” terenowej.