Warsztat architektoniczny: Czytanie miasta według Bjarke Ingelsa


sobota, 19 maja, godz: 14:00 | Kinoteka i Plac Defilad / barStudio

Warsztat architektoniczny: Czytanie miasta

po filmie „Wielka architektura” reż. Kaspar Astrup Schröder

Warsztat w języku polskim

Partner: Muzeum Sztuki Nowoczesnej i festiwal Warszawa w Budowie

Jakie treści są zapisane w architekturze? Czy budynki i relacje między nimi da się czytać? Co komunikuje ich forma i układ? Jak to, co otacza nas dziś, wpływa na rozwój miasta jutra? Warsztaty terenowe za punkt wyjścia przyjmują zbadanie charakteru czterech pierzei wyznaczających granice placu Defilad, ulic: Emilii Plater, Świętokrzyskiej, Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich. Pierzei, które kształtują nasz dzisiejszy obraz centrum Warszawy oraz będą determinować jego dalszy kierunek rozwoju. Wspólnie podejmiemy się analizy ich walorów estetycznych i przestrzennych w różnych skalach: urbanistyki, architektury oraz detalu. Sprawdzimy, czy to pozwoli nam lepiej zdiagnozować potencjalne scenariusze przyszłości dla centrum Warszawy.

Warsztat poprowadzą:

Agnieszka Kołacińska – architektka, członkini organizacji Terytoria Kultury działającej na pograniczu architektury, sztuki i konserwacji. Wraz z Muzeum Sztuki Nowoczesnej współtworzy program działań wokół architektury i przestrzeni miejskiej.

Kuba Andrzejewski – student architektury na WAPW, członek organizacji Terytoria Kultury. Współpracuje z Muzeum Sztuki Nowoczesnej jako twórca warsztatów wokół architektury i przestrzeni miejskiej.