Debata: Czy metoda Montessori jest odpowiedzią na problemy polskiej szkoły?


poniedziałek, 14 maja | godz. 16.30 | Iluzjon |

Dla nauczycieli, pedagogów, rodziców

Debata: Czy metoda Montessori jest odpowiedzią na problemy polskiej szkoły?

Po filmie „Pozwólmy dzieciom nauczać” reż. Alexandre Mourot

Debata w języku polskim

Partner: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polska Rada Montessori, Społeczne Towarzystwo Oświatowe

 

Monday 14th of May | 4:30 p.m. | Iluzjon | For children, parents and guardians

Debate: Can the Montessori method be a solution to the problems of Polish public schools?

After the screening of “Let the Child be the guide” by Alexandre Mourot

In Polish only

Partners: Center for Citizenship Education, Polish Montessori Council, Civic Educational Association

 

Szkoły Montessori to alternatywa wobec szkolnictwa państwowego. Mają ponad 100-letnią tradycję i współtworzą ruch Nowego Wychowania. W Polsce jako importowana  propozycja edukacyjna pojawiły się po 1989 roku wraz z innymi szkołami społecznymi, wpisując się w nurt edukacji uspołecznionej, humanistycznej. Dziecko stoi tu w centrum, i to jego potrzeby mają determinować program nauczania. Nauczyciele przechodzą specjalny trening, a rodzice współtworzą szkolną społeczność. Tyle idea, a jak to wygląda w praktyce? Jaki obraz dziecka i człowieka niesie szkoła Montessori? Jakie konsekwencje dla rozwoju ucznia i jego dalszych szans edukacyjnych ma edukacja montessoriańska? Więcej – jeśli nowe wychowanie to nowy typ socjalizacji, jakiego obywatela i w jakim społeczeństwie przygotowuje?

 

W debacie udział wezmą:
Joanna Maghen – rodzic, nauczyciel, trener Montessori, międzynarodowy wykładowca (USA, Chiny, Polska, Kanada). Założyciel Polskiego Instytutu Montessori, który kształci nauczycieli według najlepszych światowych wzorców, a także prezes Polskiej Rady Montessori, oddziału International Montessori Council.

Jarosław Pytlak – dyrektor Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Stowarzyszenie stawia sobie za zadanie prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz poprawy możliwości edukacji dzieci i młodzieży oraz stworzenia możliwości wyboru różnych dróg kształcenia i wychowywania.

Debatę poprowadzi:
Maja Dobiasz-Krysiak – antropolożka kultury, przygotowuje pracę doktorską w Instytucie Kultury Polskiej na temat edukacyjnego przełomu demokratycznego w Polsce i edukacji alternatywnej. Koordynatorka programów edukacji kulturowej w Centrum Edukacji Obywatelskiej.