Kate Skejt
​SkateKeet
Kinoskop
Kinoscope
Kobieta w niewoli
A Woman Captured
Kobiety Złotego Świtu
Golden Dawn Girls
Kochać Innego
Love Other: The Story of Claude Cahun and Marcel Moore
Kołyma – droga kośćmi usłana
Kolyma - Roads of Bones
Kongijski trybunał
The Congo Tribunal
Kraina wolności
Land of the Free
Królowa pszczół
Pien Queen of the Bees
Krowa, która miała być koniem
A Cow in a Wrong Body
Książę i dybuk
The Prince and the Dybbuk
Kumbh Mela
Kumbh Mela
Kwantowa rewolucja
Quantum Revoution