69 minut z 86 dni
69 Minutes of 86 Days
Duchy wojny domowej
The Silence of Others
Dla Ahkeema
For Ahkeem
Po drugiej stronie drzwi
The Other Side of Everything
Kobieta w niewoli
A Woman Captured
Czerwona dusza
The Red Soul
Silas
Silas
Poetka z Arabii
The Poetess
Mr Gay Syria
Mr Gay Syria
Wędrówki ludów
Human Flow
Wielebny W.
The Venerable W.
A w oddali ujadały psy
The Distant Barking of Dogs