Kochać Innego
Love Other: The Story of Claude Cahun and Marcel Moore
Wielka ucieczka
The Great Flight
Dla jeszcze jednej godziny z tobą
For One More Hour with You
Malarskie portrety
Picturesque Epochs
Dowody w procesie ciał
Evidentiary Bodies